AVUKATA SOR sayfamıza hoşgeldiniz.

Avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmetlerimiz kapsamında,

 • Ceza soruşturması dosyalarının takibi karakol ifadesinde danışmanlık,
 • Asliye Ceza ve Ağır Ceza avukatı,
 • Aile hukuku davaları, babalık, soybağının reddi, velayet, boşanma, nafaka, maddi ve manevi tazminat, ziynet
 • Genel hukuk danışmanlığı, şirketler için hukuk müşavirliği,
 • Şehir dışı dosyalarının takibi sağlanmaktadır.

Soru & Cevap

AVUKATA SOR sayfası, kimlik bilgilerinizi paylaşmadan soru sorup cevap alabileceğiniz bir bilgilendirme sayfasıdır.

Bu sayfadaki yazılar, avukat- müvekkil ilişkisi kurmaz; avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti olarak değerlendirilemez.

Anayasa’da Hak Arama Hürriyeti başlığı altında yer alan 36. madde hükümlerine göre herkes, meşru vasıta ve araçlardan yararlanmak sureti ile yargı mercileri önünde davacı ya da davalı olarak iddia ve savunma ile adil yargılanma hakkına sahiptir.

Bu kapsamda Türk hukuk sisteminde bazı istisnai durumlar haricinde kanunlar önünde hak taleplerinde avukat tutma mecburiyeti bulunmamaktadır.

Herhangi bir hukuki uyuşmazlık yaşadığı için hakkını mahkeme önünde aramak isteyen kişiler genellikle,

Anayasa tarafından verilen bu hak kapsamında avukata vekalet vermeden, kendi başlarına dava açıp takibini yaparak bu konuda avukata verilecek ücreti gereksiz masraf olarak kabul etmektedir.

Bu doğrultuda avukatın mahkemede yapacağı işi bizzat kendisinin yapabileceğini düşünen böylelikle dava takibini kendi başlarına yürütenler, ne yazık ki telafisi mümkün olmayacak hak kayıplarına uğramaktadırlar.

NEDEN AVUKAT TUTMALISINIZ

Avukata vekalet vermeden dava takibi yapan pek çok kişi, genellikle davasını açtıktan sonra işin sandığı kadar kolay olmadığını anlayıp, avukat arayışına başlamaktadır.

Fakat dava sürecinde zamanında verilmeyen delili listeleri ve benzeri usul hataları, avukatın sonradan davaya dahil olması halinde bile toparlaması oldukça güçleşen durumlara neden olmaktadır.

Ceza davalarında avukatın rolü ve avantajları çok daha fazladır. Özellikle sanığın hürriyeti bağlayıcı ceza (hapis cezası) alma ihtimali olması nedeniyle avukata vekalet vererek savunmasını gerçekleştirmesi çok daha büyük önem taşımaktadır.

Avukat tutmanın avantajları arasında ilk başta dava dilekçesinin hukuki usul ve esaslara uygun bir şekilde hazırlanması gelmektedir. Nitekim dava dilekçesinin hazırlanması, öyle düşünüldüğü kadar kolay değildir.

Pek çok vatandaş dava dilekçesine yeterli önem vermeden, “Mahkemede olayı anlatırım, delillerimi gösteririm, nasıl olsa haklıyım, hakim de bunu anlar zaten” diyerek dava açmaktadır.

Bunun yanı sıra bazı kişiler de internet ortamında buldukları dilekçe örneklerini kullanarak dava açmaktadır.

Bu tür usule aykırı durumlarla davaya başlamak hak kayıplarının yaşanmasında ne yazık ki kaçınılmaz olmaktadır.

TANIDIĞINIZ AVUKATA SORU SORARAK MAHKEME ÖNÜNDE KENDİNİZİ SAVUNAMAZSINIZ

Hukuki usul ve esasları bilmeyen kişiler, hukukçuların yıllarını vererek öğrenmek için çabaladıkları konulara dikkat etmeden dava açtıkları için

davalarında kendilerini istedikleri gibi ifade edememeleri yüzünden hak kayıplarına uğramaktadır.

Avukat, içinde bulunduğunuz uyuşmazlık durumunu en doğru tespit edecek olan kişidir.

Bu yüzden kendi başınıza dava açmak istemeniz halinde yanlış adımlar atma ve hatalara düşme olasılığınız bir hayli yüksek olduğundan bu durum size hak ararken maddi ve manevi kayıplar yaşama olarak geri dönebilir.

Hak kayıplarının önlenmesi ve yaşanması mümkün olan zararların minimum seviyeye indirilmesi konusunda avukatınız çok büyük önem taşır.

Avukatlar sadece kanunları değil aynı zamanda yüksek yargı kararları, yönetmelikler, içtihatlar ve uygulamadaki farklılıklar gibi pek çok konuyu da derinlemesine bilmektedir.

Bu sayede uzman avukata vekalet vererek haklarınızın ve menfaatlerinizin en iyi şekilde savunulmasını sağlayabilirsiniz. (Kaynak)

SIKÇA SORULAN SORULAR:
Hangi durumlarda mal paylaşımı yapılmaz?

Evlenmeden önce eşlerden birine ait olan malın takası ya da satışıyla alınan mal da paylaşılamayacak kişisel mallar arasındadır. Son olarak eşlerden yalnızca birinin kişisel kullanımına uygun olan mallar için de boşanmada mal paylaşımı yapılamaz.

Mal paylaşımı davası ne kadar sürer?

Adalet bakanlığının 2019 yılında belirlemiş olduğu davaların sonuçlanmasını belirlediği yargıda hedef süresine göre boşanma davası 300 gün içerisinde sonuçlanmaktadır. Mal paylaşım davası ise 450 gün olarak sonuçlanacağı belirtilmiştir. Boşanma davasının açılmasıyla birlikte, davadan haberdar olan diğer eşin, mal kaçırma  – adına tescilli malları elden çıkartma riski gündeme gelebileceğinden mal paylaşımı davasının da boşanma davası ile aynı tarihte açılması önerilir. Böylece mallar üzerine tedbir konulabilecektir.

Mal paylaşımı davasında neler talep edilir?

Taraflar mal paylaşımı davası ile üç talepte bulunabilir: Katılma Alacağı, Katkı Payı Alacağı, Değer Artış Payı Alacağı. Her evlilikte farklı maddi varlıklar edinilebildiğinden her bir maldaki hakkınızın avukatınızla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Boşanma sonucunda tüm mal varlıklarının yarı yarıya paylaşılacağı doğru değildir. Pek çok istisnai durum karşı taraftan olan alacağınızı azaltıp arttırabilecektir.

Eşler arasında mal paylaşımı nasıl yapılır?

Boşanmada mal paylaşımı, kural olarak evlilik içinde edinilen malların paylaşılması esasına dayanır. Evlenmeden önce satın alınan mallar, satın alan eşin kişisel malı olarak kabul edildiğinden mal paylaşımına dahil edilmez. Aynı şekilde eşlerden birine miras yoluyla geçen mal varlıkları da boşanma halinde paylaşılmayacaktır.

Eşler birbirinden habersiz mal satabilir mi?

Medeni Kanunun 194. Maddesi gereğince bir aile konutunun eş onayı olmadan satılması mümkün değil. Aile konutu şerhi nasıl konulur, kimler aile konutu şerhi koyabilir, aile konutu şerhi ne zamana kadar geçerlidir, boşanma davasının aile konutu şerhine etkisi nedir gibi sorularınız için bize ulaşın.

Boşanma sırasında evde kim kalır?

Anlaşmaya varılıp, boşanma sürecinde evde kalan olarak belirlenecek kişi mahkemeye iletilirse, bilgisi iletilen kişi tapulu evde kalırEvde kimin kalacağı konusunda uyuşmazlık bulunuyorsa Mahkeme dava görülürken, hakimin vereceği karar ile dava süresince evde kalacak kişi belirlenir. Çocukların okula devam etmeleri gibi özel durumların varlığı halinde kadın, çocuklarla birlikte kalmak üzere evin dava sonuna kadar kendisine tahsis edilmesini talep edebilir.

Mal paylaşımı davasında avukat yüzde kaç?

Boşanma davası açıldıktan sonra görülecek olan mal paylaşım davaları, boşanma davalarından ayrı davalar olmalarından mütevellit, ayrı bir ücretlendirmeye tabii olacaktır. Mal paylaşım davalarında genellikle %10-25 arasında nisbi avukatlık ücreti takdir edilmektedir.  Avukatlık büromuzda ise ücretin peşin ödenmesi, bir kısmının peşin, kalanının dava sonunda ödenmesi yahut avukatlık ücretini kredi kartı ile taksitle ödeme gibi imkanlar mevcuttur. Detaylı bilgi için bize ulaşabilirsiniz.

Kardeşler arasında mal paylaşımı nasıl yapılır?

Kardeşler arası miras paylaşımında öncelik, murisin vasiyetidir. Kardeşlere mallar, öncelikle vasiyete göre pay edilir. Vasiyet olmaması durumunda kardeşler arasında miras paylaşımı, karşılıklı anlaşma çerçevesinde yapılabilir. Aksi durumda paylaşım, Miras Hukuku çerçevesinde yapılır. Paylaşım oranı kadın – erkek olmaya göre değişmez. Ancak anne veya babanın sağ olması halinde, sağ kalan eşin de mirasçılık hakları olabileceğinden her bir çocuğun alacağı pay değişebilecektir.

Mal paylaşımında evin değeri nasıl hesaplanır?

Türk Medeni Kanunu Madde 235- Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar, tasfiye anındaki değerleriyle hesaba katılırlar. Kanun maddesine göre paylaşıma konu olan ev davadan önce satılmış olsa dahi mal paylaşımı davasının görüldüğü tarihteki değeri üzerinden hesaplanarak paylaşılacaktır. Uygulamada inşaat mühendisi, mimar, emlak değerleme uzmanı bilirkişilerce gerçekleştirilen keşif ile taşınmazın değeri belirlenmektedir.

Mal paylaşımı davasını kimler açabilir?

Kanunen mal paylaşımı davası açma hakkı yalnızca mirasçılara tanınmıştır. Mirasçılardan birisi mirasın taksim edilmesi için mal paylaşımı davası açabilir. Birlikte hareket etmelerine gerek yoktur. Mirasçılar arasında yasa gereği elbirliğiyle mülkiyet mevcuttur. Elbirliğinin ortadan kaldırılabilmesi için ortaklığın giderilmesi davasını ancak mirasçı olanlar açabilir. (İstisnai hallerde alacaklı vekili de bu davayı açabilecektir.)

Banka hesabındaki para edinilmiş mal mıdır?

Eşlerin evlendikten sonra (mal rejiminin devamı esnasında) kazandıkları paralar, satın aldıkları ev, araba, bankada biriktirilen para, ticarî bir işletmenin kâr payı kural olarak edinilmiş maldır.

Mal paylaşımı ne zaman sona erer?

Mal rejimi, eşlerden birinin ölümü veya başka bir mal rejiminin kabulüyle sona erer. Mahkemece evliliğin iptal veya boşanma sebebiyle sona erdirilmesine veya mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi hâllerinde, mal rejimi dava tarihinden geçerli olmak üzere sona erer.”

Boşanma davasında ağır kusurlar nelerdir?
 • Eşlerden birinin akıl hastalığına tutulması
 • Eşlerden birinin diğerine karşı; fiziksel, ekonomik, psikolojik veya cinsel şiddet uygulaması
 • Eşlerden birinin diğerine karşı sadakat yükümlülüğüne aykırı davranması
 • Eşlerden birinin diğerine karşı evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerine aykırı davranması

uygulamada sıklıkla karşılaşılan asli kusurlu davranışlar olarak sıralanabilir.

Boşanırken kadının hakları nelerdir?

Boşanma davasında genel anlamda kadının haklarını sayacak olursak:

 • Ayrı Yaşama Hakkı
 • Çocuk İle Kişisel İlişki Kurma Hakkı
 • Kadınİçin Tedbir Nafakası Hakkı
 • Çocuk İçin Tedbir Nafakası Hakkı
 • KadınEşin Manevi Tazminat Hakkı
 • Ziynet Eşyası Alacağı Hakkı
 • Mal Rejiminden Kaynaklı Alacak ve Haklar.
Eşim bana sormadan evi satabilir mi?

Türk Medeni Kanuna göre, “aile konutu” statüsündeki evler eşlerin her ikisinin de rızası olmadan satılamıyor. Araba satılabilir mi? Evet.

Ev satarken eşten izin alınır mı?

Bahsedilen ev aile konutu ise ve evli kişinin eşinin bu satışa açık rızası alınmaz ise satışa onayı olmayan eş bu taşınmazı geri alabilir. Aile konutunun, hak sahibi eş tarafından devri ve konut üzerindeki hakların sınırlandırılması, diğer eşin açık rızasına bağlıdır.

Satılan bir ev geri alınabilir mi?

Yasalara göre satın alınan ev geri iade edilebilmektedir. Tüketici kanununda yapılan değişiklikler göre; yeni satın alınmış olan evden 14 gün içinde nedensiz ve cezasız cayma hakkı bulunmaktadır.

Eşler ne kadar ayrı kalırsa boşanır?

Ayrı yaşama nedeniyle boşanma davası açılabilmesi için taraflardan birinin, herhangi bir gerekçe ile açmış olduğu ve reddine karar verilen bir boşanma davasının olması ve bu davadan itibaren geçerli olmak üzere üç yıl boyunca tarafların birlikte yaşamamaları durumunun oluşmuş olması gerekmektedir. Eşlerin uzun süreli ayrı yaşama rağmen dava açmadıkları görülmektedir. Bu hatalı bir davranıştır. Terk edilen yahut ortak yaşamı terk eden tarafın boşanma davasında ne gibi hakları olabileceği hakkında bize ulaşabilirsiniz.

Boşanmanın en kolay yolu nedir?

Boşanmanın en kolay ve hızlı yolu anlaşmalı boşanmadır. Çekişmeli boşanma her iki taraf için de yıpratıcı olur. Ancak taraflar anlaşmalı bir şekilde boşandığı takdirde 1 gün içerisinde tek celsede boşanırlar. Anlaşmalı boşanmada eşler, protokolün tüm maddeleri üzerinde fikir birliğine varmış olmalıdır. Her bir eşin hakim karşısına çıkması gerekmekteyse de bu davayı tek avukatla ve adliyeye gitmeden açmanız mümkündür. Avukatsız anlaşmalı boşanma hakkında  bilgi almak isterseniz bize ulaşabilirsiniz.

Boşanmanın en kısa yolu nedir sorunuzun cevabı kesinlikle anlaşmalı boşanma yoluna gitmenizdir. Aksi takdirde çok uzun bir sürece hazırlıklı olmalısınız. Anlaşmalı boşanma şartlarının sağlanması sonucunda olumlu yönde gelişen davanız tek celsede sonuçlanacaktır.30 Haz 2022

Baro Avukatinin parasini kim verir?

Adli yardım kararıyla atanan avukatın ücretini kim öder? Adli yardımdan yararlanan kişi için mahkemenin talebi üzerine baro tarafından görevlendirilen avukatın ücreti, yargılama gideri olarak Hazineden ödenir.

Avukatlık ücretini kim öder?

Kendi avukatınız ile sözleşmeniz gereği ücretin bir kısmını siz ödersiniz. Kalan kısmı ise davayı kaybeden kişi tarafından, davayı kazanan kişinin avukatına ödenmektedir. Bu konu ile ilgili Avukatlık Kanunu’na göre davanın sonuçlanması durumunda, lehine bir karar verilen tarafın avukat masrafları karşı taraf tarafından ödenmelidir.

Avukat ücretsiz dava alabilir mi?

Avukatın tarifede yazılı asgari ücret miktarlarının altında yahut baroya bilgi vermeksizin ücretsiz dava alması yasak olup disiplin cezası gerektiren bir durumdur. Yani avukat ücretsiz iş ve dava alamaz.

Miras davasında mahkeme masraflarını kim öder?

Miras Paylaşımı Davasının Masraflarını Kim Öder? Mal paylaşımı için dava açan davacı ve davacıya ortak olan diğer kişiler mahkeme masraflarına katlanmak durumundadır. Başlangıçta davayı açan tarafın katlandığı masraflar, dava sonunda ve paylaştırma esnasında diğer mirasçılara yansıtılır.

Miras paylaşımında anlaşma olmazsa ne olur?

Mirasçıların miras paylaşımı hakkında bir anlaşmaya varamaması halinde, mirasçılardan her biri mirasın paylaşımının mahkeme tarafından yapılmasını ‘Mirasın Paylaştırılması Davası’ açarak talep edebilir. Mirasçılık nedenli ortaklığın giderilmesi davaları, keşif, bilirkişi raporları, kıymet takdiri gibi teknik detayları barındırdığından muhakkak bir avukat ile takip edilmelerinde yarar vardır.

Mirasçıların Biri İmza Vermezse Ne OlurKardeşler arası miras paylaşımı anlaşmazlığı denildiği zaman en çok karşılaşılan durumların başında bir kişinin imza vermemesidir. Böyle bir durumun ortaya çıkması halinde geriye kalan tüm mirasçılar, yasaların tanımış olduğu hak çerçevesinde mahkemeye gidebilmektedirler.

Mal Paylaşım harcı ne kadar?

Mal rejimi tasfiye davalarında harç oranı dava dilekçesinde belirtilen miktarın binde 59,4’ü oranındadır. Örneğin 1 trilyonluk bir mal rejimi davasında ödenmesi gereken harç yaklaşık olarak 14857 Türk lirasıdır.

Mahkemede mal paylaşımı nasıl yapılır?

Miras Paylaşım Oranları ,Miras sahibinin eşi sağ ise mirasın 4’te 1’ine yasal olarak sahip olur. Mirasın geriye kalan kısmı ise miras sahibinin altsoyuna eşit olarak paylaştırılır. Miras sahibi ölmeden önce eşinden boşandıysa eşe miras kalmaz ve tüm miras altsoy içinde eşit olarak paylaştırılır.

Ev eşyaları edinilmiş mal mı?

Ev eşyaları için nikah tarihinden önce ödenen miktar tarafların kişisel mal varlığına dahil olacak, nikah tarihinden sonra maaş-ücret ve sair gelirleriyle karşıladıkları taksitlere tekabül eden kısım ise edinilmiş mal varlığı değeri olarak kabul edilecektir.

Babanın verdiği para ile alınan ev kişisel mal mı?

Yargıtay, eşlerden birinin anne veya babalarından gelen malları, satış gösterilse dahi, bağış olarak kabul etmektedir. Bağış, karşılıksız kazanma yoluyla elde edildiğinden kişisel mal statüsünde olup, edinilmiş mal statüsünde değildir.

Araba edinilmiş mal mıdır?

Kişisel malların yerine geçen mallar da kişisel maldır. Örneğin, eşlerden birinin evlilik öncesi sahip olduğu araba o eşin kişisel maldır. Arabanın satışı ile aynı bedelle yeni araba alınırsa o araba da kişisel mal yerine geçen maldır ve kişisel mal olmaya devam eder. Kişisel malın edinilmesinde diğer eşin katkıları varsa bunlar dava ile iade alınabilmektedir.

Mal paylaşımı karşı dava açılabilir mi?

Bir eşin açtığı mal paylaşımı davasına diğer eş karşı dava açarak talepte bulunursa mal rejimi iki taraflı tasfiye edilir. Aksi takdirde, sadece katılma alacağı talep ederek mal paylaşımı davası açan eşin istemleri değerlendirilerek hesaplama yapılır ve  dava sonuçlandırılır.

Boşanmada araba kime verilir?

Boşanmada mal paylaşımı, kural olarak evlilik süresi içerisinde edinilmiş olan malların eşit şekilde paylaşılması esasına dayanır yani evlilik öncesinde elde edilmiş olan mallar hiçbir şekilde mal paylaşımına dâhil edilmez.

Kadının evi terk etmesi suç mudur?

Evi terk etmek, evliliği temelinden sarsıcı kusurlardan bir tanesi olarak kabul edilmektedir. Bu sebeple kadın ya da erkek fark etmeksizin hiçbir sebebi olmadan evi terk eden kişiler mahkeme tarafından kusurlu taraf olarak kabul edilecektir. Ancak bu durum ceza kanunlarında bir suç olarak kabul görmemektedir. Boşanma davası açan taraf, ortak yaşam kendisi için çekilmez hale gelmiş olduğundan evden ayrılabilir. Boşanma davası açtıktan sonra veya dava açmak amacıyla evden ayrılmak kusur olarak değerlendirilmez.

Boşanmada kadın nasıl kusurlu sayılır?

Kadın eşe yükletilen kusur halleri evlilik birliğinden doğan yükümlülüklere aykırılık, sadakat yükümlülüğüne aykırılık, psikolojik şiddet; erkek eşe yükletilen kusur halleri ise psikolojik, ekonomik, cinsel, fiziksel şiddet, sadakat yükümlülüğüne aykırılık şeklindedir.

En çok boşanma sebepleri nelerdir?

İşte boşanmanın en yaygın 4 sebebi…

 • Sevgi veya yakınlık eksikliği. Boşanma davası açmanın en yaygın sebebi çiftler arasındaki sevgi ve yakınlık isteği. …
 • İletişim problemleri.
 • Saygı ya da güven kaybı
 • Ortak noktada buluşamamak.
Eşin evi terk etmesi kusur mu?

Boşanma davalarında tarafların evliliğin sona ermesinde kusuru bulunup bulunmadığı araştırılır, belirlenecek kusur durumuna göre tazminata hükmedilir. Terk sebebiyle kusurlu kabul edilme bu bakımdan önem arz eder. Boşanmada Evi terk eden taraf geçerli bir sebebi olmadığı halde bu bakımdan kusurlu kabul edilecektir.

Boşanmada delil yoksa ne olur?

Boşanma davasında delil yoksa ne olur? Davasını ispatlayamayan ve delil sunamayan kişinin davası reddedilecektir. Boşanma davasında iddia veya savunmasını delile dayandıramaz ise mahkeme tarafından delil yetersizliğinden davası reddedilecektir. Kişi, delil olmadan dava açılması halinde davayı kaybedeceğini bilmelidir. Delillerin neler olabileceği ve nasıl elde edileceğini en iyi boşanma avukatı bilir. Bu nedenle boşanma davası için boşanma avukatına başvurmanız önerilir.

4 bin TL maaş alan ne kadar nafaka verir?

Kesin olarak bir şey denemezse de ortalama olarak 4000 TL alan bir kişinin 750,00 TL – 1.000,00 TL arasında yoksulluk nafakası ödemesi makul kabul edilebilir. Asgari ücretin güncellenmesi bu tutarı arttıracaktır. Ailenin kiracı veya ev sahibi olması, kredi ödemeleri vb mali durumu yine nafaka miktarını etkiler. Ne kadar nafaka öder, kaç TL tazminat alırım gibi sorularınız için tecrübeli boşanma avukatı ile görüşmelisiniz.

Kadın nafaka ne kadar alır?

Boşanmada nafaka maaşın ne kadarıdır diye sorulduğunda nafaka yükümlüsü olan maddi olanakları düşük ya da yüksek kişilerde sabit bir oran belirlemek doğru olmaz. Standart bir boşanma davasında ise bu oran kusurlu eşin maaşının %25’i kadardır bu oran maaşın %60’ına kadar hakim tarafından yükseltilebilir. Bu oranlar yasada düzenlenmiş olmayıp genel tecrübelere göre ifade edilmiştir.

Mal varlığına şerh koydurma ne demek?

Tapuya şerh koymak; taşınmaz bir malın sahibinin hak sahipliğini kısıtlamak için konulan ve uyarı niteliği taşıyan bir uygulamadır. Tapu kütüğünün şerhler bölümüne işlenir. Bu uygulama, taşınmazı satın almak isteyen kişilere sınırlı kullanım hakkının bulunduğunu gösterir.

Eşin pavyona gitmesi boşanma sebebi mi?

Pavyona gitmek güven sarsıcı davranış olup boşanma sebebidir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 2013/20443 E. , 2014/3624 K.

4 ay ayrı kalınca nikah düşer mi?

Bu itibarla, bir kimsenin eşinden uzun süre ayrı kalması sebebiyle nikâhı bozulmaz ve eşinin yanına döndüğünde yeniden nikâh yapılması gerekmez. Ama isteyen nikâh tazeleyebilir. Bununda bir zararı yoktur.9 Ağu 2016

Hangi hallerde boşanma olmaz?

Davayı açan tarafın davasından vazgeçmesi, Davacı taraf avukat ile temsil edilmiyorsa ve duruşmalarına katılmıyorsa, Davacı taraf karşı tarafın kusurlu olduğunu kanıtlayamıyorsa boşanma davası reddedilir. Çekişmeli boşanma davası yıllar sürebilmektedir. Davanızın reddi ile ödemiş olduğunuz yargılama giderleri boşa gidecektir. Ayrıca karşı tarafın avukatına ödeme yapmanız ve evli kalmaya devam etmeniz gündeme gelecektir. Bu nedenle avukatsız boşanma davası açmamanızı öneririz.

Boşanmak için ne kadar para lazım?

Anılan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2022-2023 uyarınca boşanma davalarında avukatlık ücreti 2022 Eylül itibarıyla 2023 yılı için en az 9.200 TL olmalıdır. Bu ücret tüm Türkiye’de açılacak boşanma davaları için asgari olarak belirlenen miktardır. Velayet, nafaka, tazminat talepleriniz olup olmaması ile avukatınızın uzmanlığı ve alacağınız hukuki desteğin kalitesine göre bu ücret 50.000-TL’ye kadar çıkabilmektedir.

Boşanma davasında hakim ilk kime sorar Anlaşmalı?

Boşanma davalarında hâkim öncelikle boşanmaya neden olan olayların yanı sıra bu olayların evlilik içerinde nasıl geliştiğine dair konuları inceleyerek, eşlere de bu yönde sorularını sorar.

Avukat en fazla yüzde kaç alır?

Yüzde 25’i aşmamak üzere, dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak kararlaştırılabilir. Böyle bir yasağın getirilmesinin amacı avukatın onurunu korumaktır.

Ücretsiz avukat kimlere verilir?

Adli Yardım, mali gücü yetersiz olanların dava açma hakkından yoksun kalmaması için getirilmiş bir ilkedir. Mali olanakları yetersiz kişilerin dava harç ve masraflarından muaf tutulması ve kendisi için baro tarafından ücretsiz avukat görevlendirilmesidir. Bunun için fakirlik belgesi, takbis ve polnet kayıtları gibi bir çok belge ile muhtaçlığın ispatlanması ve kabul edilmesi gerekmektedir. Atanacak avukatı kendiniz belirleyemezsiniz.

Avukatsız dava açılır mı?

Türk Hukuk sistemine baktığımızda avukatla temsil edilme zorunluluğu bulunmayıp tam aksine herkes her konuda dava açabilme özgürlüğüne sahip olup, yargı merci önünde adil bir şekilde yargılanabilir. Yani kişiler dava açmak için illa ki avukat tutma zorunluluğu bulunmayıp, aynı zamanda kendi davayı takip edebilir.

Avukata bir şey sormak ücretli mi?

Avukata soru sormak ücretli değildir.

Avukat ancak hukuki yardım karşılığında “avukatlık ücreti” talep edebilir. (Avukatlık Kanunu 164. m.) Zira Avukatlık Kanunu avukatlık ücretini tanımlarken bunun hukuki yardım karşılığı olabileceğini düzenlemiştir.

Avukat tutma ücreti ne kadar?

Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen asgari tarifeye göre alınacak en az ücret her yıl o yıl için yayımlanmış tarifeye göre belirlenmektedir. Avukatınızla görüşmek üzere randevu aldığınızda, randevuya giderken ücreti hazır etmeniz, sorulmadan ödemeniz, ödeme gücünüzü aşan saatlerce avukatı meşgul etmemeniz nezaket ve medeniyet seviyenizin bir göstergesidir. Zira hiç kimse bedavaya çalışmak istemez.

Kardeşler arası mal paylaşımı davası ne kadar sürer?

Bu sebeple kardeşler arası mal paylaşımı davası ne kadar sürer sorusuna cevap olarak belirlenen süreç 731 gündür. Bu davalar yaklaşık 4 ila 6 yıl arasında sonuca bağlanabilmektedir.

Mirastan kim ne kadar pay alır?

– Sağ kalan eş, miras bırakanın anne ve babasıyla birlikte mirasçı olursa mirasın 2/4’ünü alır, kalan 2/4’ünü ise anne ve baba eşit olarak paylaşır. – Sağ kalan eş, miras bırakanın büyükanne ve büyükbabasıyla birlikte mirasçı olursa mirasın 3/4’ünü alır, kalan mirası büyükanne ve büyükbaba alır ve eşit olarak paylaşır.

Davayı kaybeden avukata ücret ödenir mi?

Davada tuttuğunuz özel avukatın ücreti size aittir. Bu durum sizinle avukatınız arasındaki özel borç ilişkisidir ancak her davada mahkeme davası kabul edilen avukat lehine mahkeme vekalet ücretini takdir eder ve bu ücreti davayı kaybeden taraf, kazanan tarafa öder.

Avukat ücret almadan davaya bakabilir mi?

Avukatın tarifede yazılı asgari ücret miktarlarının altında yahut baroya bilgi vermeksizin ücretsiz dava alması yasak olup disiplin cezası gerektiren bir durumdur. 

Avukat para ister mi?

Avukata Danışmak Yahut Yazılı Mütalaa Almak Ücretli Midir? Avukatlık Kanunu gereği avukat ile yapılan hukuki mahiyetteki görüşme, danışma, soru sorma, evrak incelenmesini ve görüş bildirmesini talep etme ücrete tabidir. Bu kapsamda Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi’ ne göre tarafınızdan avukatlık ücreti talep edilebilir.

Devlet ücretsiz avukat verir mi?

Türkiye Barolar Birliği, hakkını aramak için hukuksal yollara başvurmak isteyen ama maddi imkânları olmayan kişilere ücretiz avukat atayarak, hak arama özgürlüğü güvence altına alır. Adli yardım olarak adlandırılan bu hizmetten sadece hukuk davaları ve icra takipleri için yararlanılır.

Mahkeme masrafı ne kadar?

Yeni dava açılış posta masrafı 190,00 TL olarak sunulmaktadır. Yeni dava duruşma istemli ise masraf 228,00 TL olmaktadır. Yeni dava yürütmeyi durdurma istemli ise 266,00 TL olarak verilmektedir. Yeni dava duruşma ve yürütmeyi durdurma istemli ise masraf 304,00 TL olmaktadır.

Avukatlık ücreti kime aittir?

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu2’nun “avukatlık ücreti” başlıklı 164. maddesine göre “dava sonucunda verilen karara dayanılarak tarifeye göre karşı tarafa yüklenilecek vekâlet ücreti avukata aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez”.

Dava açmak için para veriliyor mu?

Dava açarken, davacı olarak belli bir miktar yargılama harcı ile davada yapılacak masrafların oluşturduğu ve her yıl Adalet Bakanlığı’nca yayınlanan listede gösterilen miktar kadar gider avansını mahkemeye yatırmanız gerekir. Davayı kazanmanız halinde bu giderleri ve harç parasını karşı taraftan geri alabilirsiniz.

Avukatlar ilk görüşmede ücret alır mı?

Türkiye Barolar Birliği tarafından hazırlanan ve Resmi Gazete’de yayımlanan yeni avukatlık asgari ücret tarifesine göre, avukatlara sözlü danışmanlıkta ilk bir saate kadar 1200 lira ödenecektir. Avukat Ayşe Ceren Ertürk ile dava açılmak üzere yapılan öngörüşme ücretsizdir. Zira sizinle tanışmadan ve dosyanızı bilmeden avukatlığınızı üstlenemeyiz. Ancak bu öngörüşme dışında kalan danışmalar danışmanlık ücreti karşılığında verilmektedir.

Avukat ücretleri ne kadar 2022?

TBB Türkiye Barolar Birliği tarafından belirlenen 2022 yılı avukatlık asgari ücret tarifesi Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Param yoksa boşanma davası nasıl açılır?

Param yok nasıl boşanma davası açabilirim” diye soruyorsanız, avukatsız anlaşmalı boşanma davası açmakta kesin kararlıysanız, maddi durumunuzun yeterli gelmemesi durumlarında bulunduğunuz bölgedeki baroya giderek dava açmak istediğinizi  söyleyebilirsiniz.

Izale i şuyu davası masraflarını kim öder?

Bu harcı başlangıçta davayı açan malik öder. Ancak davanın sonunda ortaklığın sona ermesi kararı verilince bu gider diğer maliklere yükletilir ve harç ile avukatlık ücreti karşı tarafça davayı açan malike ödenir.

Mahkemede kazanılan para nereye yatar?

Süreç nasıl işleyecek acaba. Cevabınız için şimdiden teşekkürler. Avukata AHZU KABZ yetkisi verdiyseniz onun hesabına yatar. Avukatın kendi hakkını aldıktan sonra geri kalan parayı müvekkillerine payları oranında ayrı ayrı dağıtması gerekir.

Mal paylaşımı ne kadar sürer?

Boşanma davasının sona ermesi ve taraflar adına boşanma kararı verilmesi halinde mal rejimi davasına devam edilecektir. Mal paylaşımı davası, boşanma kararının kesinleşmesi tarihinden itibaren 10 yıllık süreye tabidir. 10 yıllık süre sonunda açılan mal paylaşımı davası zamanaşımı nedeniyle reddedilecektir.

Bosanma davasını kim açarsa avantajlı olur?

Her ne kadar halk arasında boşanma davasını açan davacının daha avantajlı olduğu düşünülse de pratikte bunun bir önemi bulunmamaktadır. Boşanma davalarında önemli olan davayı kimin açtığı değil, tarafların hangisinin kusurlu olduğu ya da kusurunun derecesidir.

Avukatsız boşanan var mı?

Boşanma davalarında veya başkaca davalarda avukat tutma zorunluluğu yoktur. Taraflar kendileri de boşanma davası açmak suretiyle işlemlerini yürütebilirler. ANCAK avukatsız boşanma davası açanların davaları genellikle reddedilmektedir. Kabul edilen davalarda ise istenilen maddi ve manevi sonuçlar, tazminat, nafaka, velayet gibi taleplere kavuşmak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle anlaşmalı boşanma ve çekişmeli boşanma için boşanma avukatı yardımı alınmalıdır.

Eşinden ayrılmak için ne yapmalı?

Boşanma dava dilekçesi ile boşanma davası açılabilir. Dava dilekçesi tam ve eksiksiz, hukuka uygun yazılmalı ve aynı zamanda dava dilekçesinde belirtilen iddiaları ispatlayacak deliller de dilekçede belirtilmelidir. Dava dilekçesi ile birlikte adliyeden boşanma davası açılabilir.

Mal paylaşımında kusur önemli mi?

Zira, boşanma davasının açılması ve sonrasında talep edilebilecek tazminat, nafaka, mal paylaşımı gibi hususlar açısından kusur kavramı oldukça önemlidir.

Eşler neden ayrı yatmamalı?

Diyanet, karı-kocanın aynı evde ama farklı odalarda yatmalarının da caiz olmadığını açıkladı. Diyanet’in, 2016 Takvimi’ndeki fetvasına göre, ayrı odalarda kalan karı-koca arasında, hem sevgi zedeleniyor hem de “cinsel ihtiyaçlar” yerine getirilemiyor.

Türk Medeni Hukuku açısından ise cinsellik olmayan yahut ne zaman gerçekleşeceği belli olmayan hallerde evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı ve boşanma koşullarının sağlandığı kabul edilmektedir.

Kilo almak boşanma sebebi mi?

Kulağa saçma gelse de evliliklerde, çiftlerden birinin aşırı kilo alması diğer eşin gözünde çekiciliğini yitirmesine neden olabilmekte ve bu da boşanmaya yol açabilmektedir. Burada estetikten ziyade bir eşin diğerini ve ortak çocukları düşünmeyerek kendi sağlığına zarar vermesi söz konusu olduğundan bir boşanma sebebi olarak değerlendirilebileceğini düşünüyoruz.

Bir kadın boşanmak istemezse ne olur?

Boşanma davalarında her iki eşin de boşanmayı istemesi halinde çekişmeli boşanma yanında anlaşmalı boşanma da söz konusu olabilir; ancak kadın boşanmak istemezse (ya da erkek) halinde ise anlaşmalı boşanma mümkün olmaz. Kadın boşanmak istemezse bu durumda erkek çekişmeli boşanma davası açmak zorundadır.

Tapu iptal davası kaç TL?

Ancak tapu iptal ve tescil davasında davaya konu olan taşınmazın değerinin dava dilekçesinde belirtilmesi gerekmektedir. Dava dilekçesinde belirtilen değer üzerinden 2022 yılı Yargı Harçları Tarifesi üzerinden binde 68,31’i hesaplanarak harç ödemesi peşin alınmak üzere ödenecektir.

Tapuda zaman aşımı kaç yıldır?

Tapu İptal Davasında Zaman Aşımı Ne Kadardır? Kadastrodan kaynaklı tapu iptal ve tescil davaları 10 yıl içinde açılmak zorundadır. Kadastro çalışmaları sonrasında oluşmuş bir tapu kaydına karşı dava açılmak isteniyorsa, dava kaydın oluşmasından itibaren 10 yıl içinde açılmalıdır.

Şerh ücreti ne kadar?

Tapuya şerh koyma ücreti; işlem için talep edilen vergi miktarı, şerh edilecek malın türü, şerh süresi ve diğer farklı kriterlere bağlı olarak değişkenlik gösterebilir. 2022 yılı için Resmi Gazete’de belirlenen tapu şerhi ücreti ise 6,83 Türk lirasıdır.

Tapu masrafı ne kadar 2022?

Yani bir gayrimenkulün devir veya iktisabı durumunda alıcı tarafından binde 20, satıcı tarafından binde 20 olmak üzere toplamda binde 40 oranında harç ödenmektedir. Örneğin 100.000 TL’ye satılan bir konut için alıcı 2.000 TL, satıcı 2.000 TL olmak üzere toplamda 4.000 TL tapu masrafı ödenecektir.

Ortak olan evin satışı nasıl olur?

Hisseli taşınmazın tüm hisseleri birlikte satılabilir. Hisse sahiplerinin, gayrimenkulün satışı konusunda ortak karar vermeleri ve satış için tapuda hazır bulunmaları gerekir. Tüm hisse sahiplerini temsil edecek bir avukata vekalet verilerek de tapu devri gerçekleştirilebilir.

Ev Tapusu bölünüyor mu?

Tapunun bölünmesitapu kütüğünde tel bir parsel halinde kayıtlı olan gayrimenkullerin, birden fazla parsel şeklinde ayrılması olarak ifade ediliyor. Tapunun bölünmesi işlemi ise gayrimenkulün bir sahibi varken, bölünmesi ya da bir kısmının satılması durumlarında yapılabiliyor.

Tapuda elden para verilir mi?

Emlak alım satım işlemlerinde para transferini gerçekleştirmek için 3 farklı yol mevcuttur: Elden, Online ve bloke çek yöntemi.

Boşanma davasında faturaları kim öder?

Çekişmeli boşanma davalarında, davacı taraf tüm masrafları ödemekle yükümlüdür. Dava dilekçesi oluşturulurken boşanma davasının kazanıldığı durumda giderlerin bir kısmının davalı taraftan temin edilmesi maddesi belirtilmediyse dava sonuçlandığında herhangi bir geri ödeme alınması mümkün olmamaktadır.

 

ÖNEMLİ: Sorularınız  ve cevapları bu sayfada yayımlanacağından kimlik bilgileri, adres gibi özel bilgilerinizi paylaşmamanızı rica ederiz.

Sorunuz başarıyla kaydedildi. Cevaplandıktan sonra yayımlanacaktır. Lütfen bu sayfayı daha sonra tekrar ziyaret ediniz.

Sorular ve Cevaplar

 • Ziyaretçi asked:
  Ben evimi kiraya vermiştim. Kiracı hiç kira ödemedi. Hapise girme çıkma durumları oldu. En sonunda evi boşaltıp kaçıp gittiler. Ev sahibi olarak Başım belaya gitmesin diye Savcılığa şikayette bulundum bu şahıslarla ilgili. Şu an ev boş. Ben sadece evime girip yeniden kiraya germek istiyorum. Alacak takibi istemiyorum. Evimi nasıl alabilirim nasıl eve girebilirim. Teşekkürler
  • Polatdemir Hukuk replied:
   Merhaba, Konut dokunulmazlığını ihlal suçlamasıyla karşılaşmanız söz konusu olabileceğinden bu aşamada çilingir yardımıyla kiralanan konuta girmenizi önermiyorum. Ofisimizi arayıp detayları paylaştığınız takdirde yardımcı olmaya çalışacağım.
 • Ziyaretçi asked:
  Merhaba,ben bir hukuk şirketine işe girdim ve 2 yıl zorunlu sözleşme imzaladım yani 2 aylık deneme süresi de sözleşme de yok sayıldı şirket tarafından.Ben sözleşmeyi fesih edicem ve tam bir hafta oldu çalışalı. Yani karşı tarafın istediği tazminat ücreti örneğin 20.000 TL,onlara tazminat olarak komple bu rakamı mı öderim yoksa belirli bir miktar mı öderim? Bunu öğrenmek istiyorum.
  • Polatdemir Hukuk replied:
   Merhaba, Bir avukatla yüz yüze görüşmeli ve imzaladığınız sözleşmeyi incelemesini sağlamalısınız. Neye imza atıldığını ve sözleşmedeki hangi şartların gerçekleştiğini bilmeden sorunuz hakkında sağlıklı cevap verilmesi mümkün değil.
 • Ziyaretçi asked:
  3 tarla ile 1 bağ tapulu olarak benim ve 2 kardeşim üzerinedir. Yalnız annem bunları kendisi ekip biçiyor ve bize hiçbir hak vermiyor. Bu, 11-12 yıldır böyledir. Annemi mahkemeye versem tazminat alır mıyım? Bir de benim onayım olmadan bundan sonra ekilmesini istemiyorum. Bu durumda avukat tutmama gerek var mı? Avukat olmaksızın mahkemeye başvursam yeterli değil mi? NOT: Tek aylıklı Türkçe öğretmeniyim ve konut kredisi bankadan çektim. Bu durumda baro bana ücretsiz avukat verir mi? İyi çalışmalar! Hasan TEKİN
  • Polatdemir Hukuk replied:
   Merhaba, Annenizin siz ve kardeşlerinizle birlikte tapuda hak sahibi olup olmamasına göre izlenecek usul değişecektir; anlatımınızdan annenizin herhangi bir hakkı bulunmayan yeri ekip biçtiğini anlıyorum. Tapunuz incelenerek kardeşlerinizle ortaklığınızın niteliğinin de değerlendirilmesi gerekiyor, davada birlikte hareket etmeniz gerekebilir. Avukatlık ve Hukuki Danışmanlık hizmeti almak istiyor ancak karşılığında ücret ödeyemeyeceğinizi düşünüyorsanız lütfen İzmir Barosu Adli Yardım Merkezi koşullarını inceleyerek başvurunuzu yapınız.
 • Ziyaretçi asked:
  tek durusmada esim olacak sahsi hic gormeden bosanılırmı
  • Polatdemir Hukuk replied:
   Merhaba, Sorunuzu yanıtlayabilmek için boşanma yanında ikincil talepleriniz olup olmadığının da değerlendirilmesi gerekecektir. Ayrıca boşanma davanızı dayandırdığınız vakıaların ispatlanması konusu da değerlendirilmelidir. Anlaşmalı boşanmada tarafların mahkemede aynı anda hazır bulunmaları gerekir; ancak çekişmeli boşanmada eşinizle karşılaşmadan ilk celse boşanma kararı alınması mümkündür. Detaylı bilgi ve danışmanlık için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilir, formu doldurarak randevu alabilirsiniz.
 • Ziyaretçi asked:
  boşanma davası için internetten araştırdım, avukat parası 2750 gibi bir şey, bi avukata gittim üç buçuktan aşağı olmaz diyor, öteki avukata gittim 10bin istedi. bende izmirdeyim sizi internetten buldum. bu avukat ücreti nasıl belirleniyor
  • Polatdemir Hukuk replied:
   Merhaba, Öncelikle, avukatınızı uzmanlık alanına ve referanslarına göre seçmeli, ilk görüşme ve devamında size güven veren avukatı vekiliniz olarak belirlemelisiniz. Avukatlık ücreti sonraki meseledir. Avukatlık ücretlerinin asgari düzeyi her yıl başında Resmi Gazete'de yayımlanan Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi ile belirlenir. Ancak her ilin kendine has giderleri bulunduğundan il baroları da aynı dönemde kendi asgari ücret tarifelerini yayımlarlar. Tarifeleri aşağıdaki linklerden inceleyebilirsiniz: 2020 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi 2020 yılı Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (İzmir Barosu) Avukatınız, açacağınız davanın niteliği, harcanacak emek ve mesai ile ödeme koşullarınızı değerlendirerek ücretini belirleyecektir. Detaylı bilgi ve danışmanlık için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilir, formu doldurarak randevu alabilirsiniz.
 • Ziyaretçi asked:
  a.s. boşanma davasını kimin açtığı önemli mi
  • Polatdemir Hukuk replied:
   Merhaba, Boşanma davasının karı ya da koca tarafından açılmış olması sonuca etkili değildir. Çekişmeli boşanma yönünden, davayı açan eş, diğer eşin boşanmaya yol açan süreçte az da olsa kusuru bulunduğunu ispatlamalıdır. Detaylı bilgi ve danışmanlık için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilir, formu doldurarak randevu alabilirsiniz.
 • Ziyaretçi asked:
  Boşanma davasında oğlumun velayetini babasına verdim hakim bey bana özel günler hafta sonları bayramda vs. gibi görme hakkı verdi ama ayrıldım eşim evlendi ve 2 çocuğu daha oldu bana 2 senedir oğlumu göstermiyo ne yapmam lazım oglum 13 yaşında
  • Polatdemir Hukuk replied:
   Merhaba, 13 yaşında çocuk için Yargıtay, her ayın 1. ve 3. haftası cumartesi sabah 9'dan pazar akşam 18'e, dini bayramların 2. günü, sömestr tatilinin ilk haftası ve temmuz ayında 1 aylık kişisel ilişki kurulmasını benimsemiştir. Sizin boşanma kararınızda da mutlaka çocukla hangi günlerde görüşeceğiniz bu veya buna benzer ifadelerle belirlenmiştir. Boşanma kararınızda yazılı günlerde çocuğun icra kanalıyla size teslimini sağlayabilirsiniz. Ayrıca defalarca icra kanalıyla çocuk teslimine başvurmak zorunda bırakılmanız halinde, çocuk için de travmatik bir süreç olduğundan, velayetin el değiştirmesine yönelik dava açmayı değerlendirebilir, çocuğunuzu devamlı olarak yanınıza alabilirsiniz. Detaylı bilgi ve danışmanlık için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilir, formu doldurarak randevu alabilirsiniz.
 • Ziyaretçi asked:
  kocamla anlaşmalı boşanmak için konuştuk. hiç bir şey istemedim ama kız çocuk bende kalsın diye tutturdu. anlaşmalı dava açsak da çocuk benimle kalsa olur mu?
  • Polatdemir Hukuk replied:
   Merhaba, Anlaşmalı boşanmanın gerçekleşebilmesi için, eşlerin boşanma istekleri yanında başka bir takım konularda da aralarında anlaşmış olmaları gerekir. Maddi tazminat miktarı veya istenip istenmeyeceği, manevi tazminat miktarı veya istenip istenmeyeceği, boşanmakla yoksulluğa düşecek tarafın (erkek de olabilir) yoksulluk nafakasının ne kadar olacağı veya isteyip istemediği gibi hususlar öncelikle eşler arasında konuşulmuş olmalıdır. Çocuğunuzun yaşını, eğitim ve sağlık durumunu, varsa özel ihtiyaçları ve zorunlu giderlerini, eşinizin neden özellikle çocuğun velayetini istediğini bilmeden sorunuza sağlıklı bir cevap vermemiz maalesef mümkün değil. Ancak sırf boşanma sonucuna kavuşabilmek için çocuğunuzun velayetini babaya vermeniz ve çocuğun sizinle yaşamaya devam etmesi gibi bir ihtimalin uzun vadede yeniden davalaşmak gibi sonuçlara bağlanacağına şüphe yoktur. Detaylı bilgi ve danışmanlık için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilir, formu doldurarak randevu alabilirsiniz.
 • Ziyaretçi asked:
  Merhaba abim eşinden boşanmak istiyor ama eşi düğünde takılan tüm ziynetleri geri istiyor.Bilezikler hariç diğer tüm takılanlar abimin düğün borcuna gitti, beraber kuyumcuya gidip bozdurmuşlardı.O bozdurulan ziynetlerin iadesini yapması gerekir mi?
  • Polatdemir Hukuk replied:
   Merhaba, Halk arasında "düğünde takılanların hepsi kadına aittir, boşanma halinde erkek tüm ziynetleri (veya bedelini) kadına iade edecektir." şeklinde hatalı bir fikir mevcuttur. Son dönemde Yargıtay da erkek lehine görüş değiştirmiştir. Ziynetlerin iadesine yönelik davada davacı kadının ispat, davalı erkeğin savunma araçları farklıdır. Tüm ziynetlerin kadına iade edileceği doğru değildir. Detaylı bilgi ve danışmanlık için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilir, formu doldurarak randevu alabilirsiniz.
 • Ziyaretçi asked:
  Ben temmuzda 18 yaşıma girdim ve internetten baktığımda nafakamın kesildiği yazıyordu. Ancak babam 2 aylık nafakamı bugün hesabıma yatırmış. Nafaka almaya devam edecek miyim? Hukuki olarak verme zorunluluğu var mı?
  • Polatdemir Hukuk replied:
   Merhaba, Reşit olmayan çocuk için velisine ödenen nafaka (iştirak nafakası), kural olarak çocuğun 18 yaşını ikmal etmesi (doldurması) ile son bulur. Ancak bu kuralın bir takım istisnaları bulunmaktadır. Örneğin, öğrenciliğiniz devam ediyorsa dava açarak nafaka tutarınızı arttırmanız ve nafaka almaya devam etmeniz mümkündür. Detaylı bilgi ve danışmanlık için iletişim sayfamızdan bize ulaşabilir, formu doldurarak randevu alabilirsiniz.