Araç kiralalama nedeniyle teminat olarak verilen bononun tahsili

T.C.

YARGITAY 23. CEZA DAİRESİ

2015/42412015/6058

4.11.2015

DAVA : Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

KARAR : Katılanın, ……….. Rent A Car adı altında otomobil kiralama işi ile uğraşan sanık L.. Ö..’ten 2010 yılı Mayıs ayında otomobil kiraladığı, kira sözleşmesi altında bitişik olan boş bir bonoyu teminat senedi olarak imzaladığı ve ilk kiralanan aracı kira süresi bitiminde sanık Levent’e iade ettiği fakat bu teminat senedini geri almadığı, katılanın 2010 yılı Temmuz ayında yine sanık Levent’den ikinci kez araç kiralayıp, kullanırken yolda bir köpeğe çarpmasıyla araçta maddi hasar oluştuğu, sanık Levent’in, aracın masrafını istediği katılanın aracın kaskolu olması nedeniyle ödeme yapmadığı, bunun üzerine sanık Levent’in, ilk araç kiralama sırasında aldığı teminat senedini yakını olan diğer sanık Hüseyin’e verdiği, Hüseyin’in de senedi bedeli 2.500 TL doldurulmuş olarak, katılan aleyhine İcra Müdürlüğü aracılığı ile takibe geçtiğinin iddia ve kabul olunması karşısında,

suçun sübutu halinde, ayrıntısı Yargıtay Ceza Genel Kurulunun 01.05.2001 gün ve 2001/6-70-2001/77 sayılı kararında belirtildiği üzere imza sahibinin tevdi ettiği kişinin, kağıdın zilyetliğinden vazgeçerek bunu yazdırması halinde kağıdın yeni zilyedi olan Hüseyin açısından “esasen kendisine tevdi ve teslim olunmayan kağıdı bertakrip (hukuka aykırı) ele geçirme” keyfiyetinin gerçekleşmiş olacağı, açığa imza atandan aldığı kağıdı faile veren sanık Levent’in eyleminin de “bertakrip ele geçiren failin” fiiline iştirak niteliği kazanacağı ve yüklenen eylemlerin 5237 sayılı TCK’nın 209/2. maddesi yollamasıyla aynı Kanun’un 204/1. maddesindeki “resmi belgede sahtecilik” suçunu oluşturacağı gözetilmeyerek ilişkinin hukuki ihtilaf olduğu ve sanıkların suç işlediklerinin kesin delille ispatlanamadığı gerekçesiyle beraatleri yönünde yazılı şekilde hüküm kurulması,

SONUÇ : Bozmayı gerektirmiş, katılan vekilinin temyiz itirazları bu nedenle yerinde görülmüş olduğundan, hükmün bu sebepten dolayı, 5320 sayılı Kanun’un 8/1. maddesi gereğince uygulanması gereken 1412 sayılı CMUK’nın 321. maddesi uyarınca BOZULMASINA, 04.11.2015 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. Kaynak


Polatdemir Hukuk websitesinde, sık karşılaşılan hukuki uyuşmazlıklara ilişkin emsal kararlar, bilgilendirme amacıyla derlenmektedir. Bu yayım, bir hukuki danışmanlık hizmeti olmadığı gibi vekalet ilişkisi de kurmaz. Soru ve sorunlarınız için lütfen randevu alınız. Randevu ve ücretlendirme hakkında detaylı bilgiye websitemizde ulaşabilirsiniz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir