Arabuluculuk : Ekonomik, hızlı, gizli ve gönüllü çözüm!

Arabuluculuk-Polatdemir-Hukuk-02322448546

1.) Arabulucu nedir?

Arabuluculuk, hukuk uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu kapsamında kabul edilmiş, mahkeme dışı etkin bir çözüm yoludur. Taraflar, aralarındaki uyuşmazlığı, bir “arabulucunun” yardımıyla, birlikte görüşerek ortak bir çözüme ulaşabilirler. Arabuluculuk yönteminde, bu çözüm doğrultusunda oluşturulan anlaşma, mahkeme kararı yerine geçer.

Uyuşmazlık sürecinde Arabuluculuktan yararlansanız bile, çözüme ulaşamadığınızda her zaman yargı yoluna başvurabilirsiniz.

Arabuluculuğun amacı kimin kazanıp kimin kaybedeceğine karar vermek olmayıp, tarafların gereksinimleri doğrultusunda en uygun çözüm yolunu bulabilmektir.

2.) Arabuluculuğun yararları:

Mahkemeden daha kısa sürer ve ekonomiktir.

Yapacağınız anlaşma mahkeme kararına eşdeğerdir.

Arabulucunuzu kendiniz seçebilirsiniz.

Uyuşmazlığın her aşamasında başvurabilirsiniz.

Taraflar kendi çözümlerini bulduklarından anlaşmazlıklar ortadan kalkarken ilişkiler de sürdürülebilir.

Arabuluculuğa başvurmakla mahkemeye gitme hakkınızı kaybetmezsiniz.

Bu süreçte uyuşmazlıklarınızı rahat bir ortamda ve açıkça konuşabilirsiniz. Süreçte konuşulan her şey gizli tutulur. Bu durum ticari itibar ve bilgiler ile aile mahremiyeti açısından büyük önem taşır.

3.) Arabulucu kimdir?

Arabulucu, bağımsız ve tarafsız hareket eden ve bu alanda eğitim almış bir hukukçudur. Arabulucu, dostane bir çözüme ulaşmak amacıyla taraflara yardımcı olmak ve bu süreci etkinleştirmek üzere çalışır, taraflara bir çözüm dayatmaz. Taraflar, kendi çözüm seçeneklerini kendileri oluştururlar.

4.) Süreç:

Arabuluculuk süreci iki biçimde işler. Taraflar aralarındaki uyuşmazlığı, mahkemeye gitmeden bir arabulucu eşliğinde çözmeye karar verebilirler. Ya da tarafların uyuşmazlığa ilişkin bir davası sürerken mahkeme de, taraflara bu yöntemi önerebilir. Taraflar, iş hukuku, ticari, tüketici, kira, aile, fikri ve sınai uyuşmazlıklara ilişkin pek çok hukuki meseleyi bu yöntem ile çözebilirler.

İşçi – İşveren Uyuşmazlıklarında Dava Şartı : İşçi-işveren alacağı ve tazminatı ile işe iade talepli iş uyuşmazlıklarında arabuluculuk 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren dava şartı haline gelmiştir.

İş ve çalışma ilişkisinden kaynaklanan, iş mahkemesinde dava açmayı gerektiren konularda yaşanan uyuşmazlıklar, ücret,fazla mesai, yıllık ücretli izin, hafta tatili ve genel tatil ücreti ile ilgili alacaklar, ihbar ve kıdem tazminatları, işe iade halinde yapılacak ödemelerle ilgili konular arabuluculuğa uygundur.

İlk Oturuma Katılmanız önemlidir.

Arabuluculuğun dava şartı haline gelmesi ile birlikte taraflar ilk oturumda arabuluculuk yolunu deneyecekler ancak arabuluculukta anlaşma sağlanamaması durumunda dava açabileceklerdir.

Arabulucuya başvurulmadan dava açılması halinde herhangi bir işlem yapılmaksızın dava, dava şartı yokluğu sebebiyle usulden reddedilecektir.

Kira Uyuşmazlıklarında : Ev sahibinizle sorun mu yaşıyorsunuz? Kiracınız eve zarar mı veriyor? bu ve benzeri konularda uyuşmazlık yaşıyorsanız siz ve diğer taraf, uyuşmazlığınızı “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” kapsamında uyuşmazlığınızın miktarına ve değerine bakılmaksızın birlikte belirleceğiniz bir arabulucu yardımıyla çözebilirsiniz.

Arabuluculuk yöntemi, mahkeme masraflarına oranla çok daha ekonomiktir; icra işlemleri, zorla tahliye gibi durumlardan da korunmuş olursunuz. Üstelik çözüme mahkeme sürecinden çok daha hızlı ulaşırsınız.

Ortaklığın Giderilmesinde : Ortaklığın giderilmesi uyuşmazlığı, miras gibi ortaklaşa sahip olunan ya da kalan malların paylaşımına ilişkin uyuşmazlıklardır. Bu tür uyuşmazlıklarda tarafların çok sayıda olması ya da iletişim eksikliği gibi nedenlerle anlaşmak kolay olmaz. Dava yoluna başvurulduğunda, elde edilen gelirin önemli bir bölümü dava ve satış masraflarına gider. Bu tür uyuşmazlıklarda sorununuzu “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” kapsamında, siz ve meselenin diğer tarafları, birlikte belirleyeceğiniz bir arabulucu yardımıyla çözebilirsiniz.

Arabuluculuk yöntemi, mahkeme masraflarına oranla çok daha ekonomiktir. Üstelik çözüme mahkeme sürecinden çok daha hızlı ulaşırsınız.

Ticari Uyuşmazlıklarda : Şirketinizle ya da ticari işletmenizle ilgili uyuşmazlıkların tamamı için arabuluculuktan faydalanabilirsiniz. Bu kapsamda çek ve senet, rekabet yasağı, fikri mülkiyet, komisyon sözleşmesi, yayım sözleşmesi ile rehin karşılığı ödünç verme, banka ve finans kurumlarıyla yaşanan tüm uyuşmazlıklarınız arabuluculuk ile çözümlenebilir.  “Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu” kapsamında  siz ve diğer taraf birlikte belirleyeceğiniz bir arabulucu yardımıyla sorununuzu çözebilirsiniz.

Böylece ticari ilişki ve sırlarınız korunuz, mahkeme masraflarınız önemli ölçüde azalır. Üstelik çözüme mahkeme sürecinden çok daha hızlı ulaşırsınız.

Eğer yaşadığınız bir uyuşmazlığınız varsa iletişim sayfamız kanalıyla bize ulaşabilir, arabuluculuk yöntemi hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz.

5.) Ücret:

Arabuluculuk hizmetleri ücrete tabidir. Bu ücret uyuşmazlığın konusuna, görev yapan arabulucu sayısına, dava açılmış olup olmadığına ve konusu para olan anlaşmazlıklarda anlaşmazlığın konusunu oluşturan tutara göre değişmektedir. Bu süreçte uygulanan asgari ücret tarifesini incelemek için tıklayınız. 

6.) Arabuluculuk Merkezleri:

Arabuluculukla ilgili bilgi almak ve uyuşmazlığınıza arabulucu olarak Arabulucu Ayşe Ceren Ertürk’ün atanmasını sağlamak için,   Polatdemir Hukuk‘a başvurabilirsiniz.

7.) Arabulucular Listesi:

Uyuşmazlık çözümünde yardım alacağınız arabulucu, Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Arabuluculuk Daire Başkanlığı tarafından tutulan arabulucular sicilinde kayıtlı olmalıdır. Sicile kayıtlı olmayan kişilerce yürütülen arabuluculuk faaliyetleri sonucunda elde edilecek anlaşma belgesi, mahkeme kararı ile eşdeğer olmayacaktır.

ÖNEMLİ BİLGİ :

Arabuluculuk hakkındaki bu yazı, Arabulucu ve Avukat Ayşe Ceren Ertürk tarafından, Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Uygulamalarının Geliştirilmesi Projesi kapsamında üretilen broşürden esinlenilerek, adalete hızlı erişmenin en ekonomik ve en rahat yolu olan “Arabuluculuk” konusunda genel bilgiler vermek için hazırlanmıştır. Anlaşılabilir olması için, olabildiğince sadeleştirilmiş ve hukuki terimlerden arındırılmıştır.

Eğer hukuki bir konuda anlaşmazlık yaşıyorsanız bilgilenmek için metnin tamamını okuyunuz. Daha ayrıntılı bilgi edinmek için Polatdemir Hukuk’a başvurabilirsiniz.